Kỳ lạ gốc chuối… trổ buồng 5 nải

Chị Hồng cho biết, cách đây ít lâu nhà chị phát quang cây dại và chuối để đặt trạm điện. Bẵng đi một thời gian, gốc chuối đã bị chặt thân bắt đầu..

Điều khác thường là buồng chuối này trổ buồng từ một gốc chuối đã bị chặt hạ trước đó cách đây chừng 1 tháng.

Cây chuối lạ nêu trên mọc tại vườn chị Nguyễn Thị Hồng ở xóm 15 (xã Sơn Bình, Hương Sơn, Hà Tĩnh). Điều khác thường là buồng chuối này trổ buồng từ một gốc chuối đã bị chặt hạ cách đây chừng 1 tháng. Hiện nay, buồng chuối kỳ lạ này đã trổ hoa và ra được 5 nải và số nải dường như vẫn chưa dừng lại ở con số nêu trên.

Chị Hồng cho biết, cách đây ít lâu nhà chị phát quang cây dại và chuối để đặt trạm điện. Bẵng đi một thời gian, gốc chuối đã bị chặt thân bắt đầu phân hủy. Điều lạ là nếu như những gốc chuối bình thường thì cây sẽ tái sinh, ra cây con trên thân đã chặt vì trước đó chuối chưa trổ buồng thì gốc chuối nhà chị lại “đơm hoa” từ gốc và trổ buồng luôn. Gốc chuối… ra hoa, trổ buồng bình thường, hoa to, cuống buồng lớn, kết quả, phát triển như những cây chuối bình thường.

Buồng chuối lạ đã thu hút sự hiếu kỳ của người dân xung quanh. Xem xong ai nấy đều cho đây là “của độc” bởi chưa từng chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này trong đời.