Tag: chuối trổ buồng giữa thân

Chuối vỡ ‘bầu’, trổ buồng giữa thân

Điều đặc biệt là cả buồng chuối chĩa thẳng lên trên chứ không hướng xuống dưới như thường thấy. Khả năng vài ngày tới, cả buồng chuối sẽ.. Giữa thân cây chuối “lạ” nứt ra, để lộ từ 1 đến 2 buồng chuối, có quả lớn hơn ngón tay cái người trưởng thành. Cây chuối “lạ” ...

Cây chuối lạ trổ buồng ngay giữa thân

"Cây chuối trong vườn nhà tôi có một buồng chuối mọc giữa thân cây. Vườn nhà tôi ở xã Long Thượng, Bình Chánh, TP.HCM"- Bạn đọc Ngô Quốc Quyền chia sẻ.